ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 



معرفی دوره کارور Flash در رباط کریم





آموزشگاه خود را در رباط کریم انتخاب کنید و تخفیف ویژه دریافت کنید
کارور FLASH از مشاغل مرتبط در حوزه اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل ايجاد و ويراي اسناد FLASH که شامل طرح ها، اشيا، خطوط، متون، دکمه ها و تصاوير متحرک مي باشد، کار با ActionScript و ارائه خروجي Flash Movie را در بر دارد.ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراحي،مهندسي تجفيه و تحليل ، طراحي وگرافيک، طراحي وب و طراحي چند رسانه اي در ارتباط است.
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت : فوق ديپلم کامپيوتر يا گرافيک
حداقل توانايي جسمي و ذهني : سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز : کاربر عمومي رايانه شخصي يا ICDL درجه يک با کاربر رايانه

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم مجدد فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم رسمی فنی و حرفه ای، اخذ دیپلم فنی فنی و حرفه ای


دیپلم فنی و حرفه ای در استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در پرند رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در تهران-قم رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در تهران- ساوه رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در ساوه رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در نصیرشهر رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در منجیل آباد رباط کریم





    دوره های مرتبط