ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره طراحی صفحات Web مقدماتی در رباط کریم

آموزشگاه فنی و حرفه ای را در رباط کریم انتخاب کنید و تخفیف ویژه دریافت نمایید
طراحی وب (Web Design) به مهارت ساخت و راه‌اندازی صفحات وب گفته می‌شود. در کتاب حاضر شما با مفهوم وب و تاریخچه مختصری از طراحی صفحات وب با مفاهیم مقدماتی مورد نیاز برای ورود به دنیای وسیع طراحی صفحات وب آشنا خواهید شد. این کتاب به عنوان استاندارد مهارت مقدماتی طراحی صفحات وب در هنرستان ها تدریس میشود.

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی فنی و حرفه ای در رباط کریم


دیپلم فنی و حرفه ای در انجم آباد رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در آدران رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در پرندک رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در دولت‌آباد رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در کوشک رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در قنبرآباد رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در فردیس رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در اسماعیل آباد رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در رجایی‌شهر رباط کریم

    دوره های مرتبط