ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره رایانه کار visual inerdev در رباط کریم

دریافت دیپلم در رباط کریم بصورت رسمی و قابل استعلام
شرايط پذيرش هنرجويان در رشته طراحی صفحات وب

قبولي دانش آموزان در پايه اول

رعايت شرايط سني
رعايت ساير ضوابط و مقرارات دستورالعمل

ثبت نام دوره متوسطه

شرايط ادامه تحصيل در رشته طراحی صفحات وب

هنرجويان رشته كامپيوترميتوانند با رعايت ضوابط در:
كنكور كارداني پيوسته فني و حرفه‌اي .

آزمون كارداني دانشگاه آزاد.

آزمون دانشگاه جامع علمي- كاربردي شرکت نمایید.
کد دستگاه متولی استاندارد:این کد شماره ای ساختاری است که به استاندارد های مهارت مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص دارد و بر اساس استاندارد بین المللی ILO  شماره

گذاری گردیده است .

کد رایانه ای :هر استاندارد مهارت معمولا دارای دو بخش نظری و عملی است که هر بخش دارای کد مجزا می باشد این کد ها برای شناسایی این دروس در سیستم مکانیزه آموزش و پرورش بکار می روند.

ساعات آموزش : کل ساعات آموزش درس را به تفکیک ساعات آموزش تئوری و آموزش عملی وجمع آنها مشخص می کند.
تعداد واحدها : مجموعه ساعات آموزش نظری و عملی تعیین کننده واحد های  نظری و عملی است.

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی فنی و حرفه ای در رباط کریم

دیپلم فنی و حرفه ای در فاز4 پرند رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای درایثارگران رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در فاز5 پرند رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در فاز6 پرند رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در اصغرآباد رباط کریم
دیپلم فنی و حرفه ای در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم

    دوره های مرتبط