ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در رباط کریم

دیپلم و کار و دانش در رباط کریم تخصص ماست
 زمينه هاي اشتغال مهارت آموختگان رشتة كامپيوتر:

1- منشي كامپيوتري 2- مسئول كارگاههاي آموزشي 3- كمك مربي آموزش كامپيوتر 4- فارغ التحصیلان این رشته می توانند به صورت فردی یا گروهی و بصورت خود اشتغالی اقدام به تهیه و تولید نرم افزار هاي چند رسا نه اي نمايند و شركتهاي طراحي و ويرايش فيلم و شركتهاي عكاسي ديجيتالي داير نمايند 5- كار در شركت هاي تبليغاتي 6 - توليد كننده كليپ هاي تبليغاتي

گرفتن دیپلم کار و دانش در رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری کار و دانش در رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور کار و دانش در رباط کریم، گرفتن دیپلم مجدد کار و دانش در رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی کار و دانش در رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی کار و دانش در رباط کریم


دیپلم کار و دانش در فردیس
دیپلم کار و دانش در اسماعیل آباد
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر
دیپلم کار و دانش در فاز4 پرند
دیپلم کار و دانش درایثارگران
دیپلم کار و دانش در فاز5 پرند
دیپلم کار و دانش در فاز6 پرند

    دوره های مرتبط