ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 14 آذر
 معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در رباط کریم

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در رباط کریم
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در رباط کریم، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در رباط کریم


دیپلم کار و دانش در فردیس رباط کریم
دیپلم کار و دانش در اسماعیل آباد رباط کریم
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر رباط کریم
دیپلم کار و دانش در فاز4 پرند رباط کریم
دیپلم کار و دانش درایثارگران رباط کریم
دیپلم کار و دانش در فاز5 پرند رباط کریم
دیپلم کار و دانش در فاز6 پرند رباط کریم
دیپلم کار و دانش در اصغرآباد رباط کریم
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم
دیپلم کار و دانش در رجایی رباط کریم

    دوره های مرتبط