ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره شهروند الکترونیک در رباط کریم

گرفتن دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در رباط کریم
استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى که در سطح پائين تری از ICDL Core می‌باشد. در اين دوره آموزش مهارت‌های مبانی IT ،Windows ،Internet آموزش داده می‌شود. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از اینترنت و ایمیل، دنیای جدیدی از فرصت‌ها پیش روی شما قرار می‌گیرد. اینترنت نه تنها ابزار ارزشمندی برای برقراری ارتباط و یافتن اطلاعات است، بلکه روز ‌به‌ روز سازمان‌ها و دپارتمان‌های دولتی بیشتری از اینترنت برای ارائه‌ی اطلاعات و خدمات استفاده می‌کنند. افرادی که مهارت کار با اینترنت را ندارند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از جامعه قرار دارند. اگر شما یکی از افرادی هستید که نمی‌تواند از اینترنت و خدمات الکترونیکی استفاده کنید، e-Citizen پاسخ مناسبی برای شماست.


اخذ دیپلم هنرستان در رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری هنرستان در رباط کریم، اخذ دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور هنرستان در رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد هنرستان در رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی هنرستان در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی هنرستان در رباط کریم


دیپلم کار و دانش در گلریز رباط کریم
دیپلم کار و دانش در فاز2 پرند رباط کریم
دیپلم کار و دانش در گلستان رباط کریم
دیپلم کار و دانش در بوستان رباط کریم
دیپلم کار و دانش در نسیم شهر رباط کریم
دیپلم کار و دانش در بهارستان رباط کریم
دیپلم کار و دانش در شهرستان بهارستان رباط کریم
دیپلم کار و دانش در صالحیه رباط کریم

    دوره های مرتبط