ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره حسابداری صنعتی درجه 2 در رباط کریم

دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه در رباط کریم را از ما بخواهید
حسابداری صنعتی درجه 2 یا حسابداری صنعتی مقدماتی با کد استاندارد 110/12/2/3 با شهریه مصوب سازمان فنی حرفه ای 1800000 ریالی شامل 4 واحد از 27 واحد دیپلم حسابداری می باشد .
این دوره شامل :
هزینه یابی و عوامل آن
روشهای هزینه یابی یا تعیین بهای تمام شده
جدول گزارش هزینه تولید 
تهیه و تنظیم کارت سفارش
حسابداری مواد 
حسابداری دستمزد 
حسابداری سربار 
و ..... می باشد .

گرفتن دیپلم حسابداری در رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری حسابداری در رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور حسابداری در رباط کریم، گرفتن دیپلم مجدد حسابداری در رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی حسابداری در رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی حسابداری در رباط کریم


دیپلم حسابداری در فاز6 پرند
دیپلم حسابداری در اصغرآباد
دیپلم حسابداری در ۴۵ متری ایثارگران
دیپلم حسابداری در رجایی
دیپلم حسابداری در گلریز
دیپلم حسابداری در فاز2 پرند
دیپلم حسابداری در گلستان
دیپلم حسابداری در بوستان
دیپلم حسابداری در نسیم شهر
دیپلم حسابداری در بهارستان
دیپلم حسابداری در شهرستان بهارستان
دیپلم حسابداری در صالحیه

    دوره های مرتبط