ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره کاربر رایانه در رباط کریم

اخذ دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه و قسطی در رباط کریم
سرفصل دوره های کاربر رایانه
توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر
توانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آن
توانايي شناخت دستگاههاي ورودي و خروجي و كاربرد آنها
توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها
توانايي انتخاب كامپيوتر
توانايي شناخت نرم افزار
توانايي شناخت شبكه

اخذ دیپلم حسابداری رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری حسابداری رباط کریم، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور حسابداری رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد حسابداری رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی حسابداری رباط کریم، اخذ دیپلم فنی حسابداری رباط کریم


دیپلم حسابداری در دولت‌آباد رباط کریم
دیپلم حسابداری در کوشک رباط کریم
دیپلم حسابداری در قنبرآباد رباط کریم
دیپلم حسابداری در فردیس رباط کریم
دیپلم حسابداری در اسماعیل آباد رباط کریم
دیپلم حسابداری در رجایی‌شهر رباط کریم
دیپلم حسابداری در فاز4 پرند رباط کریم
دیپلم حسابداری درایثارگران رباط کریم
دیپلم حسابداری در فاز5 پرند رباط کریم
دیپلم حسابداری در فاز6 پرند رباط کریم

    دوره های مرتبط