ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره نقشه کشی ساختمان درجه 2 در رباط کریم

اخذ دیپلم نقشه کشی با تخفیف ویژه در رباط کریم
باور ها و ارزش ها:

- یادگیری فرآیندی مادام العمر بوده که هم انفرادی و هم مشارکتی است.

- اساتید و فراگیران در فرآیند یادگیری شریک یکدیگرند.

- حرفه ای ها افرادی هستند که نظریه، دانش و تجارب را مورد تفکر قرارداده و آن را می آموزند و سوالات اصولی مرتبط را به عنوان یک عادت ذهنی پیگیری می نمایند.

- اساتید حرفه ای محیط آموزشی را بر مبنای تحقیق و Best Practice ایجاد می نمایند .

- همکاری گروهی امری مهم است و با پیشرفت همکاران، کارکنان، فراگیران و فارغ التحصیلان تقویت می شود.

- ارزیابی و بهبود مستمر موسسه امری ضروری است.

- حفظ و بهبود جایگاه به عنوان پیشرو در زمینه تحقیق بر روی مسائل مهم آموزشی امری حیاتی است.

اخذ دیپلم نقشه کشی، اخذ دیپلم غیر حضوری نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای نقشه کشی، اخذ دیپلم از راه دور نقشه کشی، اخذ دیپلم مجدد نقشه کشی، اخذ دیپلم رسمی نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی نقشه کشی


دیپلم نقشه کشی در استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در پرند رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در تهران-قم رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در تهران- ساوه رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در ساوه رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در نصیرشهر رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در منجیل آباد رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در انجم آباد رباط کریم
دیپلم نقشه کشی در آدران رباط کریم

    دوره های مرتبط