ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره زبان بزرگسالان در رباط کریم

آموزش زبان دوره بزرگسالان در رباط کریم

آموزش زبان دوره بزرگسالان در رباط کریم

برگزاری دوره های ویژه رده سنی بزرگسالان در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم

کلیه  واحدهای ما ردۀ سنی 15 سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، سفیر محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند.
در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد.

تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت 15 الی 20 دقیقه تعیین سطح می گردند.
نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های 5 شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.

آموزش زبان انگلیسی راهنمایی در رباط کریم، آموزش گرامر زبان انگلیسی در رباط کریم، تدریس خصوصی زبان در رباط کریم، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در رباط کریم، سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان در رباط کریم، آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در رباط کریم، آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان در رباط کریم، بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم

آموختن زبان انگلیسی استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی پرند رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی تهران-قم رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی تهران- ساوه رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی ساوه رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی نصیرشهر رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی فرودگاه امام خمینی رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی منجیل آباد رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی انجم آباد رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی آدران رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی پرندک رباط کریم


    دوره های مرتبط