ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده (معرفی دیپلم) در رباط کریم

دیپلم کامپیوتر در رباط کریم
پس از ثبت نام و پرداخت شهريه بايد 41 واحد تخصصي را در دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده با شركت در كلاسهاي عملي آموزشگاه فنی و حرفه ای رباط کریم گذرانده و همزمان 55 واحد عمومي را در يكي از مدارس به صورت حضوري يا غيرحضوري اخذ نماييد.
نام دوره آموزشي
کاربر رایانه
کاربر نرم افزار اداری
برنامه نویس VB مقدماتی
کاربر بانک اطلاعاتی Access
برنامه نویس VB و Delphi
مهارت عمومی برنامه نویسی

دیپلم کامپیوتر رباط کریم، دیپلم کامپیوتر بگیرید رباط کریم، آموزشگاه دیپلم کامپیوتر رباط کریم، دیپلم کامپیوتر بگیرید در رباط کریم، دیپلم فنی و حرفه ای کامپیوتر    دوره های مرتبط