ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره دیپلم نقشه کشی صنعتی با رایانه (معرفی دیپلم) در رباط کریم

دیپلم نقشه کشی صنعتی در رباط کریم
نقشه کشی صنعتی در اصل زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده می باشد . دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاههای مختلف فنی آشنا می شوند و در نهایت ترسیم نقشه های صنعتی را پیدا می کنند.
 هنر جویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه 2،نقشه کشی صنعتی در جه1،اتوکد ،به اضافه 32 واحد دروس عمومی آشنا می شوند.
 زمینه های اشتغال : هنرجویان پس از اخذ دیپلم می توانند بعنوان رابط بین طراح و تولید کننده،رابط بین مهندس و کارگر ،کمک سرپرست کارگاه نقشه کشی و غیره...به فعالیت بپردازند.
 نحوه ادامه تحصیل هنر جویان:فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن 96 واحد درسی از طریق کاردانی پیوسته در یکی از دانشکده های فنی حرفه ای،جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد با آزمون یا بر اساس معدل به صورت پودمانی پذیرش می شوند

دیپلم نقشه کشی در رباط کریم، دیپلم نقشه کشی رباط کریم، نقشه کشی در رباط کریم، آموزش نقشه کشی در رباط کریم، آموزشگاه نقشه کشی در رباط کریم


دیپلم نقشه کشی در استان شهرستان رباط ‌کریم
دیپلم نقشه کشی در پرند
دیپلم نقشه کشی در تهران-قم
دیپلم نقشه کشی در تهران- ساوه
دیپلم نقشه کشی در ساوه
دیپلم نقشه کشی در نصیرشهر
دیپلم نقشه کشی در فرودگاه امام خمینی
دیپلم نقشه کشی در منجیل آباد

    دوره های مرتبط