ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 14 آذر
 معرفی دوره تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری در رباط کریم

آموزش معاملات الکترونیکی در بورس (معاملات اینترنتی – معاملات آنلاین )  در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم
سرفصل های دوره تحلیل صنعت بانک

۱- کلیات سیستم پولی و بانک مرکزی
الف- وظایف و کارکرد بانک مرکزی
ب- تعریف حجم نقدینگی و نحوه تعیین حجم نقدینگی مناسب
ج- تاثیر حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی
د- نحوه‌ی تعیین نرخ بهره
ه – تاثیر تغییر نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی

۲- معرفی اقلام صورت‌های مالی بانک‌ها و نحوه محاسبه آنها
الف- معرفی اقلام اصلی ترازنامه بانکها و نسبت‌های تحلیلی مبتنی بر ترازنامه
ب- معرفی اقلام اصلی صورت سود و زیان بانکها و نسبت‌های تحلیلی مبتنی بر صورت سود و زیان
ج- معرفی انواع وام‌ها و نحوه محاسبه سود وام‌ها
د- نحوه محاسبه وجه‌التزام و تاثیر آن بر صورت سود و‌ زیان بانک‌ها و کیفیت سود
ه- نحوه محاسبه ذخیره عمومی و اختصاصی در بانکها و تاثیر این ذخایر بر صورت سود و زیان
و- نحوه محاسبه نرخ موثر تسهیلات اعطایی و نرخ موثر جذب سپرده در بانک‌ها
ز- نحوه محاسبه حق‌الوکاله در بانکها
ک- …

۳- پیش‌بینی صورت‌های مالی بانک
الف- پیش بینی سود هر سهم بانک‌ها در دوره های آتی
ب- تحلیل حساسیت سود بانکها نسبت به تغییر مفروضات تحلیلی
آموزشگاه بورس در استان شهرستان رباط ‌کریم
آموزشگاه بورس در پرند
آموزشگاه بورس در تهران-قم
آموزشگاه بورس در تهران- ساوه
آموزشگاه بورس در ساوه
آموزشگاه بورس در نصیرشهر
آموزشگاه بورس در فرودگاه امام خمینی
آموزشگاه بورس در پرندک
آموزشگاه بورس در قنبرآباد
آموزشگاه بورس در فردیس
آموزشگاه بورس در اسماعیل آباد
آموزشگاه بورس در فاز4 پرند
آموزشگاه بورس درایثارگران
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری ایثارگران
آموزشگاه بورس در رجایی
آموزشگاه بورس در گلریز
آموزشگاه بورس در فاز2 پرند
آموزشگاه بورس در بهارستان

    دوره های مرتبط