ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره تحلیل بنیادی بازار بین الملل در رباط کریم

مجربترین اساتید کارگزار بورس برای آموزش در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم
سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل
علائم اصلی حیات اقتصاد یک کشور
مفهوم تورم و رشد اقتصادی
محاسبه رشد اقتصادی و فاکتورهای موثر بر آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری سهام و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری اوراق قرضه و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری کالا و فاکتورهای حیاتی آن
چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده
وضعیت فعلی چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده و ابزارهای نا متعارف
نگرانی های اقتصادی در هر برهه زمانی
تصویری کلی از اقتصاد ایالات متحده در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد اروپا در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد ژاپن در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد انگلستان در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد استرالیا و نیوزیلند در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در شرایط فعلی
ابزارهای معاملاتی در بازارهای بین الملل و نکات اصلی مربوطه
کارگاه آموزشی معاملات
آموزشگاه بورس در استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
آموزشگاه بورس در پرند رباط کریم
آموزشگاه بورس در تهران-قم رباط کریم
آموزشگاه بورس در تهران- ساوه رباط کریم
آموزشگاه بورس در ساوه رباط کریم
آموزشگاه بورس در نصیرشهر رباط کریم
آموزشگاه بورس در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
آموزشگاه بورس در پرندک رباط کریم
آموزشگاه بورس در قنبرآباد رباط کریم
آموزشگاه بورس در فردیس رباط کریم
آموزشگاه بورس در اسماعیل آباد رباط کریم
آموزشگاه بورس در فاز4 پرند رباط کریم
آموزشگاه بورس درایثارگران رباط کریم
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم
آموزشگاه بورس در رجایی رباط کریم
آموزشگاه بورس در گلریز رباط کریم
آموزشگاه بورس در فاز2 پرند رباط کریم
آموزشگاه بورس در بهارستان رباط کریم

    دوره های مرتبط