ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره مایکروسافت MCSA در رباط کریم

دوره MCSA در رباط کریم
 مایکروسافت در سری 2012 خود، بار دیگر مدرک MCSE را که در 20 سال گذشته یکی از موفق ترین مدارک تخصصی فناوری اطلاعات در جهان محسوب می گردیده با دیدگاهی جدید به جامعه IT معرفی نموده است. مدارک سری 2012 مایکروسافت با سه هدف زیر طراحی و ارائه گردیده اند:

    شناخته شدن به عنوان استاندارد عالی و جهانی آموزش تخصصی IT
    صحه گذاری بر دانش و تخصص عمیق در انواع گسترده راهکارهای مبتنی بر IT
    به نمایش گذاردن مهارت به روز در زمینه فناوریهای در حال تغییر

کلیه مدارک 2012 مایکروسافت در سه لایه تخصصی زیر ارائه گردیده است:

    لایه مقدماتی یا Associate شامل مدارک Microsoft Technology Associate یا MTA
    لایه تخصصی یا Expert شامل مدارک Microsoft Certified Solutions Expert یا MCSE و Microsoft Certified Solutions Developer یا MCSD
    لایه ارشد یا Master شامل مدرک Microsoft Certified Solutions Master یا MCSM

امروزه که تولید و تغییر فناوری شتاب فزاینده ای گرفته است، دانش یک فناوری خاص کاربرد چندانی در کار و صنعت ندارد.آنچه امروز مفید واقع می گردد راه حلهای مبتنی بر چندین فناوری مختلف می باشد.در این راستا و با هدف تربیت متخصصی کارآمد و منعطف با چنین تغییراتی ، مایکروسافت سری 2012 مدارک ارزشمند و صاحب نام MCSE را بار دیگر و مطابق با نیازهای روز طراحی و معرفی نموده است. 
این مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطلاعات را به فرد منتقل می سازد. MCSA افقهای شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک MCSE می باشد. در گذشته این مدرک به عنوان مدیر شبکه های مایکروسافت یا Microsoft Certified Systems Administrator شناخته می گردید و نشانگر توانایی فرد در مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر Windows Sever 2003 و سیستم عاملهای ماقبل آن بود
مخاطبین:

    مدیران شبکه     
    مهندسین شبکه
    مسئولین پشتیبانی شبکه
    تکنسین های شبکه
    مشاورین و مدیران سیستم های شبکه
    کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه


آموزشگاه MCSA در رباط کریم، آموزشگاههای MCSA در رباط کریم، آموزش MCSA در رباط کریم، تدریس MCSA در رباط کریم، دوره MCSA در رباط کریم، لیست آموزشگاههای MCSA در رباط کریم، مجوز آموزشگاه MCSA در رباط کریم، بهترین آموزشگاه MCSA در رباط کریم، معتبرترین آموزشگاه MCSA در رباط کریم، آموزشگاه MCSA با مجوز در رباط کریم


آموزشگاه MCSA در استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
آموزشگاه MCSA در پرند رباط کریم
آموزشگاه MCSA در تهران-قم رباط کریم
آموزشگاه MCSA در تهران- ساوه رباط کریم
آموزشگاه MCSA در ساوه رباط کریم
آموزشگاه MCSA در نصیرشهر رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
آموزشگاه MCSA در منجیل آباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در انجم آباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در آدران رباط کریم
آموزشگاه MCSA در پرندک رباط کریم
آموزشگاه MCSA در دولت‌آباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در کوشک رباط کریم
آموزشگاه MCSA در قنبرآباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فردیس رباط کریم
آموزشگاه MCSA در اسماعیل آباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در رجایی‌شهر رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فاز4 پرند رباط کریم
آموزشگاه MCSA درایثارگران رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فاز5 پرند رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فاز6 پرند رباط کریم
آموزشگاه MCSA در اصغرآباد رباط کریم
آموزشگاه MCSA در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم
آموزشگاه MCSA در رجایی رباط کریم
آموزشگاه MCSA در گلریز رباط کریم
آموزشگاه MCSA در فاز2 پرند رباط کریم
آموزشگاه MCSA در گلستان رباط کریم
آموزشگاه MCSA در بوستان رباط کریم
آموزشگاه MCSA در نسیم شهر رباط کریم
آموزشگاه MCSA در بهارستان رباط کریم
آموزشگاه MCSA در شهرستان بهارستان رباط کریم
آموزشگاه MCSA در صالحیه رباط کریم
پیشنیاز:
گذراندن دوره Network و داشتن اطلاعات پايه در زمينه ساختار کلی شبکه،توپولوژيها،پروتکل TCP/IP ، لايه های OSI،و آشنايی کلی با سرويسها از جمله DNS،DHCP وWINS

    دوره های مرتبط