ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره کاشت ناخن با قلم در رباط کریم

آموزشگاه کاشت ناخن در رباط کریم
تیپهای مناسب را انتخاب کرده کنار می گذاریم .

آموزشگاه کاشت ناخن در رباط کریم۲- نوک ناخن ها را کمی تراشیده تیپها را میچسبانیم و به سلیقه مشتری کات میکنیم.

۳- با سر سوهان مخصوص یا سوهان دستی چسبهای اضافه دور ناخن و خط تیپ را از بین می بریم.

۴- بعد مانیکور را انجام داده و گوشتهای اضافه را میگیریم و سطح ناخن را کمی خراشیده زیاد سطح ناخن را نتراشید این کار اشتباه است .
۵- ضد قارچ را زده و ۲ دقیقه بگذارید بماند .

۶- پرایمر را زده تا زمانی خیس است سریع موادگزاریی را از نوک ناخن یا مرکز ناخن و یا نزدیک به کوتیکول مرحله ای انجام داده.

آموزشگاه کاشت ناخن در رباط کریم ویژه اشتغالآموزشگاههای کاشت ناخن در رباط کریم، کلاس کاشت ناخن در رباط کریم، مربی کاشت ناخن در رباط کریم، فنی و حرفه ای کاشت ناخن در رباط کریم، فنی حرفه ای کاشت ناخن رباط کریم۷- اگر مواد به گوشت چسبیده بود با سر سوهان مواد چسبیده به گوشت را جدا کرده و به اندازه مواد اضافه سطح ناخن را بتراشید و شکل دهید

۸- بعد با سوهان دستی زبر و نرم و سپس با بافر سطح ناخن را صاف کنید و با پولیش آن را صیقل دهید.

۹- در انتها روغن تقویتی زده کار تمام است.

آموزش کاشت ناخن در استان شهرستان رباط ‌کریم رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در تهران-قم رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در تهران- ساوه رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در ساوه رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در نصیرشهر رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در منجیل آباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در انجم آباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در آدران رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در پرندک رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در دولت‌آباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در کوشک رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در قنبرآباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فاز1 پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در اسماعیل آباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در رجایی‌شهر رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فاز4 پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در ایثارگران رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فاز5 پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فاز6 پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در اصغرآباد رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در رجایی رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در گلریز رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در فاز2 پرند رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در گلستان رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در بوستان رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در نسیم شهر رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در بهارستان رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در شهرستان بهارستان رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در صالحیه رباط کریم
آموزش کاشت ناخن در حسن آباد رباط کریم    دوره های مرتبط