ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره نمایش فیلم به زبان انگلیسی در رباط کریم

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در رباط کریم

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم


آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم


در هر دوره ازبرنامه آموزش و نمایش فیلم، یک بسته فعالیت های آموزشی به زبان آموزان ارائه می گردد، در یک فرآیند خاص و با نظارت اداره کل پژوهش در واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی آکادمی زبان سفیر گفتمان تهیه و تنظیم می گردد. در این بسته فعالیت های آموزشی به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:
فعالیت های قبل از تماشای فیلم
فعالیت های حین تماشای فیلم
فعالیت های پس از تماشای فیلم
فعالیت های منزل
به علاوه در ابتدا و انتهای بسته آموزشی مطالب جامع و متنوعی گردآوری گردیده که در مورد محتوای فیلم، نوع فیلم، اطلاعات عمومی مربوط به فیلم و …اطلاعات بسیار مفید زمینه ای در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

آموزش زبان در رباط کریم، آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم، زبان انگلیسی در رباط کریم، یادگیری زبان انگلیسی در رباط کریم، زبان در رباط کریم، آموزش انگلیسی در رباط کریم، انگلیسی در رباط کریم، کلاس زبان در رباط کریم، مکالمه زبان انگلیسی در رباط کریم، آموزش مکالمه زبان انگلیسی در رباط کریم، موسسه زبان در رباط کریم، مکالمه انگلیسی در رباط کریم، آموزش زبان انگلیسی رایگان در رباط کریم


آموزشگاه زبان انگلیسی در استان شهرستان رباط ‌کریم
آموزشگاه زبان انگلیسی در پرند
آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران-قم
آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران- ساوه
آموزشگاه زبان انگلیسی در ساوه
آموزشگاه زبان انگلیسی در نصیرشهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در فرودگاه امام خمینی
آموزشگاه زبان انگلیسی در منجیل آباد
آموزشگاه زبان انگلیسی در انجم آباد
آموزشگاه زبان انگلیسی در آدران
آموزشگاه زبان انگلیسی در پرندک    دوره های مرتبط