ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره زبان نوجوانان در رباط کریم

آموزش زبان نوجوانان در رباط کریم

آموزش زبان نوجوانان در رباط کریم

برگزاری دوره ویژه در رده سنی نوجوانان در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم

ین دوره در 12 ترم آموزشی برنامه ریزی گردیده است و از مجموعه کتاب های Connect که توسط یکی از معتبرترین طراحان متد آموزشی دنیا پرفسور JACK C.Richards’s نوشته و توسط انتشارات Cambridge به چاپ رسیده است.در کنار کتب اصلی به منظور تکمیل مطالب آموزشی، فیلم ها و کتب کمک درسی مرتبط با عنوان دروس تدریس می گردد.

آموزش لسان انگلیسی در رباط کریم، آموزش زبان انگلیسی مبتدی در رباط کریم، کلاس آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم، بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در رباط کریم، یادگیری زبان انگلیسی انلاین رایگان در رباط کریم، مرکز آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم، آزمون تافل در رباط کریم، آزمون آیلتس در رباط کریم، بهترین آموزشگاه زبان در رباط کریم،

آموختن زبان انگلیسی دولت‌آباد رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی کوشک رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی قنبرآباد رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی فاز1 پرند رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی اسماعیل آباد رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی رجایی‌شهر رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی فاز4 پرند رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی ایثارگران رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی فاز5 پرند رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی فاز6 پرند رباط کریم
آموختن زبان انگلیسی اصغرآباد رباط کریم


    دوره های مرتبط