ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره مکالمه زبان کوتاه مدت در رباط کریم

یادگیری کوتاه مدت مکالمه زبان انگلیسی در رباط کریم

یادگیری کوتاه مدت مکالمه زبان انگلیسی در رباط کریم

یادگیری زبان انگلیسی در حد مکالمات روزمره در دوره کوتاه مدت زبان در رباط کریم و شهرستان رباط ‌کریم

ین دوره ویژه افرادیست که در نظر دارند مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت نمایند. لذا در این دوره از سری کتاب های  TUNE INاستفاده می گردد.

 این سری کتاب ها دارای سه جلد هستند که مکالمه زبان را در سه سطح مقدماتی ELEMENTARY، پیش متوسطه PRE- INTERMEDIATE ، متوسطه  INTERMEDIATE آموزش می دهد.

در این متد آموزشی هدف اصلی یادگیری مکالمات روزمره در موقعیت های مختلف است که با توجه به این متد فرد نیازمند تقویت اندکی مهارت خواندن، نوشتن و همچنین گرامر نیز می باشد.
آموزش سریع زبان انگلیسی در رباط کریم، کتاب های آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم، یادگیری سریع زبان انگلیسی در رباط کریم، اموزش زبان انگليسي مكالمه در رباط کریم، سایت آموزش زبان انگلیسی آنلاین در رباط کریم، آموزش زبان کودکان در رباط کریم، آموختن زبان انگلیسی در رباط کریم، بهترین آموزش زبان ، انگلیسی در رباط کریم،اموزش مکالمه زبان انگلیسی در رباط کریم،اموزش مکالمه زبان انگلیسی،اموزش مکالمه زبان، سایتهای آموزش زبان انگلیسی در رباط کریم

کلاسهای زبان انگلیسی در استان شهرستان رباط ‌کریم
کلاسهای زبان انگلیسی در پرند
کلاسهای زبان انگلیسی در تهران-قم
کلاسهای زبان انگلیسی در تهران- ساوه
کلاسهای زبان انگلیسی در ساوه
کلاسهای زبان انگلیسی در نصیرشهر
کلاسهای زبان انگلیسی در فرودگاه امام خمینی
کلاسهای زبان انگلیسی در منجیل آباد
کلاسهای زبان انگلیسی در انجم آباد
کلاسهای زبان انگلیسی در آدران
کلاسهای زبان انگلیسی در پرندک


    دوره های مرتبط