ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره WORD در رباط کریم

 آموزش دوره  word در رباط کریم | دریافت گواهینامه WORD در رباط کریم | آموزشگاه  ورد 2007 2013 2010 در رباط کریم | آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آموزش اجرای برنامه Word،
ایجاد سند جدید،
باز کردن سند جدید،
ذخیره سند جدید،
درج کاراکترهای خاص،
فرمان Redo و Undo،
جستجو و جایگزینی،
تغییر فونت،
ایجاد لیست های شماره گذاری،
تعیین اندازه و جهت کاغذ،
درج سر صفحه و پا صفحه،
درج پاورقی،
درج شماره صفحه،
چند ستونی کردن متن،
درج جدول،
درج تصویر،
درج اشکال هندسی،
چاپ متن و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در رباط کریم اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم آموزشگاه icdl در رباط کریم لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریمبهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریمفنی حرفه ای رباط کریم رباط کریم WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم
آموزش دوره word در رباط کریم
آموزش دوره ورد در رباط کریم


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl رباط کریم
اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریم
آموزشگاه icdl در رباط کریم
آموزشگاه شبکه در رباط کریم

آموزشگاه ICDL در اسماعیل آباد رباط کریم
آموزشگاه ICDL در رجایی‌شهر رباط کریم
آموزشگاه ICDL در فاز4 پرند رباط کریم
آموزشگاه ICDL درایثارگران رباط کریم
آموزشگاه ICDL در فاز5 پرند رباط کریم
آموزشگاه ICDL در فاز6 پرند رباط کریم
آموزشگاه ICDL در اصغرآباد رباط کریم
آموزشگاه ICDL در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم
آموزشگاه ICDL در رجایی رباط کریم
آموزشگاه ICDL 2,1 در گلریز رباط کریم

    دوره های مرتبط