ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره ACCESS در رباط کریم

 آموزش دوره  access در رباط کریم | دریافت گواهینامه   access در رباط کریم | آموزشگاه  اکسس 2007 2013 2010 در رباط کریم | آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آشنایی با بانک اطلاعاتی،
آشنایی با برخی اصطلاحات،
انواع داده ها،
اجزای بانک اطلاعاتی،
گزارش ها،
ماکروها،
ماژول ها،
نمای طراحی،
نمای جدول،
نمای نمودار،
بستن جدول ها،
ایجاد یک بانک اطلاعاتی،
قوانین نام گذاری فیلدها،
ویرایش، حذف رکوردها،
فیلتر کردن جدول،
عملگرهای شرطی،
ذخیره پرس و جو،
ایجاد فرم،
انجام محاسبات،
گزارش گیری،
چاپ و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در رباط کریم اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم آموزشگاه icdl در رباط کریم لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریمبهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریمفنی حرفه ای رباط کریم رباط کریم WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم
آموزش دوره access در رباط کریم
آموزش دوره اکسس در رباط کریم


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl رباط کریم
اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریم
آموزشگاه icdl در رباط کریم
آموزشگاه شبکه در رباط کریم

آموزشگاه مهارت هفت گانه در استان شهرستان رباط ‌کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در پرند رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در تهران-قم رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در تهران- ساوه رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در ساوه رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در نصیرشهر رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در منجیل آباد رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در انجم آباد رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در آدران رباط کریم

    دوره های مرتبط