ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره POWER POINT در رباط کریم

 آموزش دوره  power point در رباط کریم | دریافت گواهینامه   power point  در رباط کریم | آموزشگاه   پاور پوینت 2007 2013 2010 در رباط کریم | آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

ساخت Presentation،
ذخیره Presentation،
ساختن انواع اسلاید،
حذف اسلاید،
درج متن روی اسلاید،
طرح گذاشتن روی اسلاید،
درج تصویر روی اسلاید،
انتخاب پس زمینه برای اسلاید،
نمایش اسلاید،
انیمیشین،
جلوه های اسلاید،
درج صدا در اسلاید،
درج فیلم در اسلاید،
چاپ اسلاید و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریم ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در رباط کریم اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم آموزشگاه icdl در رباط کریم لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریم بهترین آموزشگاه کامپیوتر در رباط کریمفنی حرفه ای رباط کریم رباط کریم WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر رباط کریم
آموزش دوره power point در رباط کریم
آموزش دوره پاور پوینت در رباط کریم


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl رباط کریم
اموزشگاه فنی حرفه ای رباط کریم
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در رباط کریم
آموزشگاه icdl در رباط کریم
آموزشگاه شبکه در رباط کریم

آموزشگاه مهارت هفت گانه در پرندک رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در دولت‌آباد رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در کوشک رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در قنبرآباد رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فردیس رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در اسماعیل آباد رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در رجایی‌شهر رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فاز4 پرند رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه درایثارگران رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فاز5 پرند رباط کریم
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فاز6 پرند رباط کریم

    دوره های مرتبط