ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در رباط کریم

اخذ دیپلم رایانه با تخفیف ویژه و ارزان در رباط کریم
آشنایی با دوره کاربر رایانه در آموزشگاههای فنی و حرفه ای در رباط کریم-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT


گرفتن دیپلم رایانه رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری رایانه رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور رایانه رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی رایانه رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی رایانه رباط کریمدیپلم کامپیوتر در فرودگاه امام خمینی رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در منجیل آباد رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در انجم آباد رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در آدران رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در پرندک رباط کریم

    دوره های مرتبط