ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره رایانه کار Corel Draw در رباط کریم

دیپلم رسمی کامپیوتر آموزشگاه فنی و حرفه ای رباط کریم
توانایی ترسیم با ابزارهای مختلف
-نگارش متن
-روش ویرایش مو ضوعات و رنگ آمیزی آنها
-گروه بندی موضوعات و کاربا لایه ها
-کار با جلوه های ویژه
-اصول کار با تصاویر BITMAP

اخذ دیپلم رایانه در رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور رایانه در رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد رایانه در رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی رایانه در رباط کریم، اخذ دیپلم فنی رایانه در رباط کریم


دیپلم کامپیوتر در رجایی رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در گلریز رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در فاز2 پرند رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در گلستان رباط کریم

    دوره های مرتبط