ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 14 آذر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در رباط کریم

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای با تخفیف ویژه در رباط کریم
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم
درباره دوره کاربر نرم افزار اداری :
اتوماسيون اداري
اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و POWER POINT

گرفتن دیپلم فنی و حرفه ای رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی فنی و حرفه ای رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی فنی و حرفه ای رباط کریم


دیپلم فنی و حرفه ای در اسماعیل آباد
دیپلم فنی و حرفه ای در رجایی‌شهر
دیپلم فنی و حرفه ای در فاز4 پرند
دیپلم فنی و حرفه ای درایثارگران
دیپلم فنی و حرفه ای در فاز5 پرند
دیپلم فنی و حرفه ای در فاز6 پرند
دیپلم فنی و حرفه ای در اصغرآباد
دیپلم فنی و حرفه ای در ۴۵ متری ایثارگران

    دوره های مرتبط