ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در فاز5 پرند رباط کریم

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در فاز5 پرند رباط کریم
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در فاز5 پرند رباط کریم می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در رباط کریم بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در فاز5 پرند رباط کریم

دیپلم کامپیوتر در فاز5 پرند رباط کریم

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در رباط کریم

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در فاز5 پرند رباط کریم

دیپلم کامپیوتر در رباط کریم

دیپلم حسابداری در فاز5 پرند رباط کریم

آموزشگاه دیپلم حسابداری در رباط کریم

آموزشگاه دیپلم حسابداری فاز5 پرند در رباط کریم

دیپلم حسابداری در رباط کریم